Hands-on i praktisk dannelse af det hele menneske
Templet
Historia reklame
KEND DIG SELV OG BLIV HELT.
Håndtryksaflæsningsmetoden

NYHED

Min nye bog er udkommet:

Den Indre Helt,

En hands on-bog i praktisk dannelse

Citat 12
Citat 13
Citat 9
Citat 10
Citat 11
Citat 5
Citat 6
Citat 7
Citat 8
Citat 2
Citat 3
Citat 4
Citat 1

Citater fra bogen "Den Indre Helt"

Velkommen til Helteskolen
Hands-on i praktisk dannelse af det hele menneske

Praktiske dannelse består af en metode i håndtryksaflæsning med De 4 farver.

Et dannelsestræningssystem jeg har skabt, der hedder Heltetræning.

Heltetræning er en dannelsesrejse, ind til vores indre kerne, som jeg kalder
Den Indre Helt.

Jeg er opfinder af Håndtryksaflæsningsmetoden “De 4 Farver”. Videnskabsmand i evidensbaseret praksis forskning i åndsvidenskab. Skoleleder for Helteskolen, forfatter til Den Indre Helt og skaberen af Heltetræning.


Jeg har i  mit over 20 års  feltarbejde været på 250 skoler, 200 børnehaver, lærer- og pædagogseminarier, efteruddannelser, Kriminalforsorgen, politiet,

kulturinstitutioner, hospitaler, kirker, kommuner, medicinalindustrien og andre store virksomheder.