Se adresse

Vores vision & mission

Vision
 

Helteskolen ønsker at danne børn og unge, så de får et dybere kendskab til sig selv, ved at lære at tage vare på sig selv og lære at tænke selv og begå sig i livet. 
 
“Hvem man er“, er ikke noget man bare kan tænke sig til eller få at vide. Den del skal erfares på egen hånd. Når man ved hvem man er, og hvad man kan, gennem erfaring, står man mere livstryg og selvsikker, hvilket er selve summen af selvtillid og selvværd. 
 
Helteskolen vil lære børn og unge at finde ind til deres styrker, hvor skyggesiderne ofte er en hindring.  
 
Børn og unge skal lære, at de hver i sær selv kan bryde den sociale arv og handle som frie mennesker. At vi hver især skal lære at tage ansvar, stå ved os selv og de særpræg vi har. 
 
Børn og unge skal stole mere på dem selv, og ikke blot downloade ydre værdier og udsagn fra en ekstern verden. De skal lære at lytte til deres indre intuition, ved at hente inspiration fra et spirende nu. 
 
Kan vi lære at rumme os selv helt, kan vi rumme alle andre. Vi er alle en del af en hel, men samtidig en hel af en del. Derfor er det naturligt for os mennesker at søge imod sin helhed som drivkraft. 
 
Visionen er at alle børn og unge oplever, at de bliver Helten i deres eget liv.

Mission – det ydre, det indre og det Hele

 
Vores mission er igennem Heltetræningen at komme med et konkret innovativt bud på, hvordan man kan skabe praktisk dannelse, der skaber hele mennesker. 
 
Verden har i høj grad brug for det vi i Helteskolen kalder Helte. Det er hele mennesker, der er klar til at redde sig selv og vores Verden, som står overfor ekstreme forandringer og store udfordringer. 
 
Derfor skal børn og unge kende til både det ydre, det indre og det Hele i deres Verden. Vi har opdelt børn i følgende målgrupper:
 
Det ydre  - børn 3-6 år
Børnehavebørn skal fra en tidlig alder lære at kunne begå sig og navigere i en ydre Verden. Børnehavebørn er behovstyret og skal før skolestart have styr på hvem de er, deres egne- og andres behov. Det sker gennem deres udviklingstrin: “Mig i mig, mig i dig og mig i det”. De skal inden skolestart kunne indgå i processer i fællesskabet og være bekendt med, at der forlanges noget af dem her i livet. 
 
Det indre – børn 7-12 år
Skolebørn skal vide hvem de selv er og kende til deres indre ressource, som de kan byde ind med i fællesskabet. Skolebørn skal helst inden puberteten lære at lytte indadtil, så de kan tage vare på sig selv, deres indre ro, indre adfærd og indre styrke.
 
Det Hele – børn og unge 13-21 år
Unge skal helst have styr det ydre og det indre, inden de kommer i puberteten. Det er her de får den store erfaring og en indre og ydre erkendelse af, hvem de er og Verden omkring dem.
 
 
 
 
 
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 550 550, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Helteskolens Forum
Hellebro -"Kontorhotellet"
Mosedalvej 15, 1 sal
2500 Valby
Telefon: 77 550 550
E-mail: info@helteskolen.dk
CVR: 29000506
     
Helteskolens Forum | Mosedalvej 15, 1 sal. "kontorhotellet" | 2500 Valby | Tlf.: 77 550 550