Se adresse

Vores mission og vision

Vision


Helteskolens  overordnede vision er at danne nationens børn og unge, så de får et dybere  kendskab til sig selv, ved at  lære at tage vare på sig selv og lære at tænke selv. 
 
Børn og unge skal vide, at vi alle hver især indeholder det hele, og når vi afdækker denne sandhed, er vi slet ikke så forskellige, når alt kommer til alt. På den måde kan vi fremstå mere hele, selvsikre og livstrygge, i mødet med hinanden.
 
Vi har alle forskellige udgangspunkter af denne helhed. Både når det gælder vores integritet og personlige værdighed. 
 
FN deklaration:” Vi skal værne om menneskets iboende kraft, når det gælder menneskets integritet og personlige værdighed”.
 

HELT

 
Helt kommer er nordgermansk og betyder hel.
Integritet betyder hel eller uskadt.
 
Helt og integritet er det samme ord, for denne iboende kraft. Kernen i os mennesker, vores indre ressource.
På Helteskolen kalder vi denne værdi for “Den Indre Helt”, og det er denne ressource, kerne, som Helteskolen ønsker at børn og unge skal finde frem. 
 
Den Indre Helt er som et lille “jeg”, der besidder det hele. Modet, viljen, styrken og en urokkelig ro. Her gemmer livstrygheden sig. 
 
En Helt skal både indeholde spontanitet, æstetik, handlekraft og eftertænksomhed.
 
Men for at komme ind til sin  “indre kerne”,  skal man igennem en indre og ydre dannelsesrejse. 
Det er her man finder ud af “hvem man er “ ved at kultivere sig selv og finde balancere mellem det tæmmede og det utæmmede. Her får man erfaring og kendskab til Den Indre Helt.
 
“Hvem man er“, er ikke noget man bare kan tænke sig til eller få at vide. Den del skal erfares på egen hånd. Når man ved hvem man er og hvad man kan, gennem erfaring, står man mere livstryg og selvsikker, hvilket er selve summen af selvtillid og selvværd. 
 
Helteskolen vil lære børn og unge at finde ind til deres styrker, hvor skyggesiderne ofte er en hindring.  
 
Børn og unge  skal lære at de hver i sær, selv kan bryde den sociale arv og handle som frie mennesker. At vi hver især skal lære at tage ansvar, stå ved os selv, og de særpræg vi har. 
 
Børn og unge skal stole mere på dem selv, og ikke blot downloade ydre værdier og udsagn fra en ekstern verden. De skal lære at lytte til deres indre intuition, ved at hente inspiration fra et spirende nu. 
 
Kan vi lære at rumme os selv helt, kan vi rumme alle andre. Vi er alle en del af en hel, men samtidig en hel af en del. Derfor er det naturligt for os mennesker, at søge imod sin helhed som drivkraft. 
 
Visionen er at alle børn og unge oplever - At de bliver Helten i deres eget liv.

Missionen

 
Selve missionen er at komme med et konkret innovativt bud på, hvordan man kan skabe praktisk dannelse som skaber hele mennesker. 
 
Verden har brug for helte og hele mennesker som aldrig før, der er klar til  at rede vores Verden, som står overfor ekstreme  forandringer og store udfordringer. 
 
Derfor skal børn og unge kende til både det indre og det ydre i deres Verden. 
 

En sand Heltemission

Det Ydre  

Børnehavebørn skal fra en tidlig alder lære at kunne begå sig og navigere i en ydre Verden. 
Børnehavebørn er behovstyret og skal før skolestart, have styr på hvem de er, deres egne og andres behov. Det sker gennem deres udviklingstrin: “Mig i mig, mig i dig og mig i det”. De skal inden skolestart kunne indgå i processer i fælleskabet og være bekendt med, at der forlanges noget af dem her i livet. 

Det Indre

Skolebørn skal vide hvem de selv er og kende til deres indre ressource, som de kan byde ind med i fællesskabet. Skolebørn skal helst inden puberteten lære at lytte indadtil, så de kan tage vare på sig selv, deres indre ro, indre adfærd og indre styrke.

Det Hele

Unge skal helst have styr det ydre og det indre inden de kommer i puberteten. Ellers kommer de ofte ud for et ydre og indre stormvejr, som de gerne skulle komme helskindet igennem. Det er her de får den store erfaring og en indre og ydre erkendelse af, hvem de er og Verden omkring dem.

Den kropslige dannelse


I missionen for at skabe helte starter vi i det ydre, Kroppen, der er vores første modul. Man har ikke en krop, man er krop. Er man tryg i kroppen, er man tryg i livet.

Vidensidealet i vores uddannelsessystem bør blive mere præget af viden skabt af en praktisk og fysisk handling, end af viden som et verbalt formuleret lager af kundskaber. Kroppens intelligens er en fundamental og vigtig del af vores mentale udrustning, og den bør stimuleres, udvikles og kultiveres af vort uddannelsessystem – på linje med andre former for intelligens. Bevægelse bør derfor have en væsentlig plads i skolen, i form af aktiviteter der primært eller overvejende er af både bevægelses- og følelsesmæssig karakter. Hvis man ønsker at nå alle børn, skal man tage højde for, at ingen børn er ens og de reagerer forskelligt på leg, læring og fysisk udfoldelse. 
“Jeg er overbevist om, at fysisk opdragelse er en forudsætning for sjælelig harmoni og ligevægt; den beriger vores udtryks bevægelse, og der er glæde ved anstrengelser og udførelse, så er der triumferende glæde ved bevægelsernes frigjorthed, i krops-beherskelse, i konstateringen af, hvorledes det indre liv giver ydre udtryk.”
– fransk mimiker Marcel Marceau 1923

Uden mad og drikke


Helteskolens andet modul "kroppens indre", omhandler ernæring, hygiejne og søvn. Med fokus på kroppens indre organer som lunge, lever, nyrer, hjerte milt og hjernen, får børn og unge et indblik i, hvilke konsekvenser deres adfærd har på deres eget helbred. Hvordan skal de kunne lære at passe på vores Verden, hvis de ikke kan passe på sig selv? Vores sundhedssystems store udfordring er, at mange ikke bliver delagtiggjorte i eget helbred og motivationen og kendskabet til at holde sig rask er minimal. Derfor er vores andet modul vigtigt.
 

Dårlig adfærd forurener vores Verden


Vores tredje modul handler om adfærd. Mennesker vurderes altid på deres adfærd. Manglende ro og koncentration er fremtrædende i de danske skoler – og de fleste børn har hørt sætninger som ”tag dig sammen”, ”fald lige lidt ned”, ”tæl til 10 inden i” eller ”er der nogen hjemme”. Heltetræningen består af opmuntrende adfærdsregulering, der begejstrer eleverne til at yde og gøre deres bedste. Der skabes et unikt rum, hvor det enkelte barn gennem dannelsestræning og leg kan udfolde sig sammen med andre. Med Heltetræning lærer børnene at passe på deres energiniveau bl.a. i skolen, så de hele tiden har størst ydeevne. Det enkelte barn opnår fysisk og psykisk velvære, der gør, at barnet bliver mere nærværende i sine omgivelser.

Uanset hvordan vi har det som mennesker, har vi altid et ansvar for, hvordan vi opfører os. Tonen i vores samfund er blevet  hårdere, og ikke blot blandt børn og unge, men bestemt også hos voksne. Børn er blot et spejlbillede af, hvad voksne gør. Trods “fri for mobberi” i skolen er børn vidne til voksen mobning i det offentlige rum. Vores Verden er bestemt forurenet på flere niveauer, og vi skal til at ændre adfærd på flere planer, når det gælder i det indre, det ydre og i Verden omkring. Børn og unge skal lære at opføre sig som helte og leve livet praktisk, og forsøge ikke at falde ned i “følelsesgryden”, hver gang de skal lave lektier, gøre rent eller dække bord. 

Innovation


Det sidste modul handler om innovation, udtryk - kunst og kultur. Økonomisk og kulturelt skulle den danske folkeskole være en god forretning. Vi betaler og investerer i, at vores børn og unge bliver stimuleret med en masse indtryk, i håb om at de udtrykker sig. Men indtryk giver nul kroner, hvorimod udtryk, som kunst og innovation generere kroner og værdi til samfundet. Det bliver Danmarks kapital og kulturelle værdi.

Vores tre første moduler er derfor forudsætningen for, at det fjerde modul bliver en succes. Hvis børn og unge ikke er undervisningsparate, medlevende og tilstedeværende i kroppen, fordi de ikke har sovet, spist og føler sig utilpas, går matematikken ikke op, og udtrykket bliver derefter. I gamle dage tale vi om en indre skaberkraft, når det gjalt kunst og kultur.  Det er her børn og unge skal have vækket deres kerne eller ressource. Den Indre Helt skal stimuleres og kultiveres fra indtryk til udtryk. Det indre og ydre skal vækkes til live, så der kan skabes ægte innovation, som fællesskabet, Danmark og Verden kan nyde godt af i fremtiden.

Helteopskrift


Der er ikke mange Helte som børn og unge kan spejle sig i. Helte som indeholder både spontanitet, æstetik, handlekraft og eftertænksomhed.

I skolen er det højeste man kan blive, som helt, en elevrådsformand, som ofte indeholder de samme ovenstående parameter.

Skal man have det hele, skal man vel også ha det bedste:

Dette er man for eksempel meget bekendt med, når man skal skabe dygtige skuespillere, der skal kunne spille på hele følelsesregisteret.
 

Heltetræningen består af:


Kroppen: Kinesisk indre stilarter som, Qi Gong, Tai Chi og Kung Fu der består af 5000 års videnskab.

Indre krop:  Qi Gong  (Det helsebevarende system - Biyun) , Kung Fu, Ba Gua, Xing Yi, Xin Yi, Spiral Tai Chi,  Yoga, Mindfulness.

Adfærd: Vi benytter de 4 temperamenter, Flow, Teori U, Mentalisering, De 5 Rytmer og Forum Teater.

Innovation og kunst: Dans, skuespil, kamp, malerkunst og skuespil.

Ekstra: Parkour, Capoeira, Stunt, Break dance, Fægtekunst, Stagefight m.m.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 29 90 63 12, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Helteskolens Forum
Hellebro -"Kontorhotellet"
Mosedalvej 15, 1 sal
2500 Valby
Telefon: 77 550 550
E-mail: info@helteskolen.dk
CVR: 29000506
     
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Helteskolens Forum | Mosedalvej 15, 1 sal. "kontorhotellet" | 2500 Valby | Tlf.: 77 550 550