Se adresse

Teori & Praksis

Det er Karim Maktabi, der har skabt Heltetræningskonceptet, som er sammensat af teoretisk viden og sansemotoriske øvelser. Her på siden kan du læse mere om nogle af de teorier, som Heltetræningen indeholder.

De 4 Temperamenter og neurotikeren


De Fire Temperamenter er et redskab, vi benytter til at afdække børn og unges arketyper. Ordet arketype kommer af græsk “arhkétypos”, og betyder “begyndelsesform”. Arketypen er i sig selv en tom form, men indeholder muligheder. Denne form kaldes en “habitus” og bruges om menneskets ydre og indre identitet.

På Helteskolen underviser vi i menneskers forskellige særpræg. Et særpræg hedder på engelsk ”character”, som man måske kender fra karakterskuespil. I skolen er karakterdannelse et vigtigt begreb i den pædagogiske verden. Særpræg/karakter er noget, der skiller sig ud fra det almindelige og viser sine individuelle ejendommeligheder. Skolen har ofte meget travlt med at tale om kompetencer og kompetenceudvikling. Men i menneskets personlige særpræg gemmer sig allerede en ressource, noget iboende, som mange ofte overser. Det er den del, der udgør os som mennesker.

Vores særpræg indeholder både styrker- og skyggesider. Dem skal man lære at få styr på, ellers kan de udvikle sig til en diagnose. Her handler det om først at lære sig selv at kende og vide, hvem man er. Det er en græsk tanke, der hedder: ” Menneske kend dig selv”. Nogen har en tilbøjelighed til at sige til børn, at de bare skal være sig selv. Men hvor mange ved i virkeligheden, hvem de selv er? På Helteskolen vil vi gerne være med til at gøre børn til den bedste version af sig selv og dermed blive Helten i sit eget liv.

De 4 Temperamenter er opdelt i farver. De 4 farver og neurotikeren og beskrives således: 
 

Temperament: SANGVINIKER


Årstid: Forår
Bevægelse: Meget udadrettet og opgående bevægelser.
Humør: Glæde

Eventyreren

Styrker: Positiv følelse. Humørfyldt. Svingende humør. Livlig. Sorgløs. Tager let på tingene. Selskabelig. Stemningsbetonet sind. Festligt farvevalg. Veltalende. Fantasifuld. Livsnyder. Idérig. Optimistisk. God fortæller. Lever i nuet og nyder det. Fremtidsorienteret. Higer efter nyt. Spontan. Særdeles omstillingsparat. Higer efter spænding.

Gang: Let flagrende. Hurtig hoppende og flyvende bevægelser i alle retninger. Fødderne peger udad.
Energi: Meget udadvendt. Ekstroversion. Begejstret blik.

Skyggesiden: Mangler troværdighed. Spontan adfærd. Tendens til at søge stimulering i selskab med andre. Flygtig. Søger hele tiden efter noget nyt og rastløs. Løfterig. Urolig. Upålidelig. Er let at narre.  Økonomien er et svagt punkt. Tager mange chancer.

Aktivitet: Går ofte til flere ting på en gang uden særlig fordybelse.

Temperament: FLEGMATIKER


Årstid: Sommer
Bevægelse: Luftige og opadgående, runde cirkulære bevægelser.
Humør: Omsorg

Hjælperen

Styrker: Kontrolleret. Ligevægtig. Venlig. Medfølende. Empatisk. Hyggelig, En tendens til at være medfølende og samarbejdende. Intuition. Følsomhed. Inderlighed. Omsorgsfuld. Plejende. Undersøgende. Gennemskuer. Fortidsorienteret. Trofast. Pålidelig. Samvittighedsfuld. Beskeden fremtoning. Taler uden særlig betoning med luft på stemmen.

Gang: Tågænger. Lidt udflydende motorik. Lette, svævende og langsomme opadgående luftige bevægelser
Energi: Lidt indadvendt. Indadvendt veltilpas blik der flakker rundt.

Skyggesiden: Passiv. Indadvendt. Drømmende. Tager sorgerne på forskud. Søger ofte sympati. Krævende. Ubeslutsom. Ømskindet.

Aktivitet: Lægger vægt på fællesskabet i aktiviteten.

Temperament: KOLERIKER


Årstid: Efterår
Bevægelse: Fremadrettet og iltre bevægelser. Rank fremtoning.
Humør: Vrede (handlekraftig)

Handleren

Styrker: Handlekraftig. Impulsiv. Samvittighedsfuld. Effektiv. Organiseret tendens til at vise selvdisciplin. Handler loyalt. Målet er altafgørende. Planlægger. Initiativrig. Beslutsom. Handlingsmenneske. Tænker i fremtid. Praktisk sans. Skarpsindig. Styrende. Dristig. Modig.

Gang: Selvbevidst fremtoning. Dynamisk. Fortættet skikkelse. Fødderne sparker fremad. Hvert skridt planter foden med hælen først, hårdt og bestemt.
Energi: Udadvendt. Blikket kan virke stirrende eller vredt.

Skyggesiden: Rastløs. Pirrelig. Stædig. Hård. Omskiftende humør. Mange konflikter. Diktatorisk. Egocentreret. Frembrusende. Minus undskyld. Hovmodig. Hård mimik og talemåde der virker stødende. Rastløs. Kan eksplodere. Dårlig taber.

Aktivitet: Går ofte kun målrettet til én ting.

Temperament: MELANKOLIKER


Årstid: Vinter
Bevægelse: Nedadgående. Langsomme tunge bevægelser. Hænger lidt forover med kroppen.
Humør: Sorg (vi benytter trist), Græsk tragisk teatermaske.

Styrker: Åbenhed. Opfindsom. Dybsindig. Eftertænksom. Nysgerrig. Usædvanlige ideer. Tankefuld. Rolig. Variation af erfaringer. Neutral påklædning. Rolig. Velovervejet. Udholdende. Hyggelig. Loyal. Stabil. Omhyggelig. Analyserende. Ofte perfektionistisk. Ærlig. God rådgiver. ”Enhver sit”. Reflekterende. Grundig.

Gang: Sindig. tung, fast og slæbende gang med langsomme, ubeslutsomme og til tider klodsede bevægelser.
Energi: Meget indadrettet. Beskeden fremtoning. Taler uden særlig betoning. Sænket mørkt og glansløst blik.

Skyggesiden: Tungsindig. Tavs. Pessimistisk. Reserveret. Langsom og gentagende. Tager tid. Magelig. Initiativfattig. Ubekymret. Mismodig. Negativ og bange for, hvad fremtiden kan bringe. Ensomhedsfølelse. Tendens til selvmedlidenhed. Gemmer sorger og følelser dybt inde i sig selv.

Aktivitet: Går ofte til flere ting på en gang, uden særlig fordybelse.

Temperament: NEUROTIKER


Årstid: Ingen
Bevægelse: Stivnede opadgående bevægelser
Humør: Angst, vrede (aggressiv) skyld, og nedtrykt stemning eller passivitet.

Gang: Slæbende bevægelser (opgivende) eller små korte ryk.
Energi: Neutral eller drænende. Meget følsom.

Skyggesiden: Følsom. Nervøs. Depression eller sårbarhed. Destruktiv eller genert fremtoning. Opgivende ansigtsudtryk. Sygdomsangst. Helbredsangst. Angstlidende. Overopmærksomhed på unormale fornemmelser i kroppen. Stress. Fortolker truende og mindre frustrationer som håbløst svært. Selvdestruktiv. Genert.

Aktivitet: Passiv

U’et som praksis


HELTESKOLEN er medforfatter på denne bog, der udkom i foråret 2013.
Bogen kommer med et bud på, hvilke kvalifikationer, processer og forudsætninger, der skal til for at skoler og uddannelsesinstitutioner kan supplere den faglige undervisning med en kompetenceudvikling, som er baseret på praksis.

Otto Scharmers Teori U bruges i kompetenceudviklingen som den gennemgående kreative bevidsthedsproces. Praksisdelen fortæller om, hvordan man kan inddrage dans, musik, gastronomi, improvisation, teater, Heltetræning, billedkunst, expressive arts coaching og arkitektur i processen.

U’et som praksis viser således vejen til de usynlige kompetencer, der kan give børn og voksne et beredskab til at håndtere udfordringerne i det superkomplekse samfund, herunder:

• At bruge flere opmærksomhedsformer

• At rumme det komplekse og modsætningsfyldte

• At udvikle og anvende forestillingsevnen

• At kombinere

• At være omstillingsparat

• At kunne anvende sin intuition

Bogen henvender sig til lærere, skoleledere, pædagoger, politikere og andre, der er interesserede i og beskæftiger sig med børn og læringsmiljøer.

Flow


Kan du være fleksibel og er du omstillingsparat?
Evnen til at komme i flow er en naturlig kapacitet. Det kan virke provokerende, når en ung vikar, uden baggrundsviden og med lethed, kommer ubesværet tæt på børn og unge i undervisningssammenhæng. Evnen til både at være spontan og nærværende virker dragende og begejstrende. Kan man begejstre, kan man nå alles mål.

Flow er en overskudstilstand. I flow er du helt til stede, i det du gør. Du yder det bedste, tingene glider let og ubesværet. Det er en tilstand, hvor du henter inspiration fra et spirende nu. Det du foretager dig opleves meningsfyldt og i bevægelse, hvor tingene falder i hak. Du vil opleve, at du bliver gladere og bedre til det, du foretager dig. 

Forskning og praktiske erfaringer viser, at flow er stærkt fremmende for trivsel, udvikling, innovation og effektivitet. Flow skaber ingen negativ stress, men skaber tilfredshed og trivsel. Et moderne og ofte stressende undervisningsmiljø kan derfor med fordel udøves gennem flow.

 

Praksis - Integritet og personlig værdighed er vigtigt


Helt betyder hel, ligesom ordet integritet også betyder hel eller uskat. Helteskolen lægger vægt på denne helhed. Derfor vælger vi ikke at se på køn, alder, race, social baggrund, diagnose, handicap med videre, når vi kommunikerer med mennesker. Vi ønsker at tale til det hele menneske – med integritet og værdighed. 
Menneskets personlige værdighed tager vi meget alvorligt på HELTESKOLEN. 

Hvem kender du, der har integritet og værdighed?

Denne del udebliver desværre mere og mere i disse år. Børn starter i skolen med begejstring og store forventninger, men mister den hurtig undervejs. Hvor er de voksne med integritet og værdighed, som børn og unge skal spejle sig i?Mange voksne mister sig selv, deres integritet og værdighed. Mange giver afkald på den “lille stemme” i sit indre, der gør, at de mister deres troværdighed.

Vi mener, at integritet er kimen til god livskvalitet. Det er den del, der skaber et bæredygtigt uddannelsessystem.

Helteskolen har arbejdet for Global Dignity, med fokus på børn og unges ret til et værdigt liv. I 2011 har vi udbudt events om medborgerskab, med vægt på begrebet dannelsesværdier. I 2006 for Global Enviromental Youth Convention i Dubai.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 550 550, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Helteskolens Forum
Hellebro -"Kontorhotellet"
Mosedalvej 15, 1 sal
2500 Valby
Telefon: 77 550 550
E-mail: info@helteskolen.dk
CVR: 29000506
     
Helteskolens Forum | Mosedalvej 15, 1 sal. "kontorhotellet" | 2500 Valby | Tlf.: 77 550 550