Se adresse

Om Heltetræning

Heltetræning – hvad er det?

Hvad forstås ved begrebet praktisk dannelse?


Det er igennem praktisk dannelse, at vi får erfaringen med os selv, og hvem vi er. Heltetræning er en igangsættende dannelsesproces, hvis formål er at forme det enkelte menneske til at blive et helt menneske.

Den dannelse som Helteskolen fokuserer på, er en alsidig og harmonisk fordring, hvor menneskets anlæg skal udfoldes. Opgaven er ikke at uddanne den enkelte til noget bestemt, men at være igangsætter for en dannelsesproces, hvor individet formes til et harmonisk og indsigtsfuldt bevidst menneske.

Heltetræning udvikler det enkelte menneskes styrker og hjælper det med at lære nye sider af sig selv at kende, så det kan begå sig og stå stærkt i sig selv. Gennem praktisk dannelse skabes livstrygge og selvbevidste mennesker med højt selvværd.

  

Hvorfor kalder vi det Heltetræning?


Helt betyder på nordtysk hel. Altså en træning i at blive det hele menneske. Når man er en Helt har man værdighed og integritet. Integritet stammer fra det latinske integritas, som betyder “helhed” eller “uskadthed”. Tanken er, at man opnår at blive et helt menneske, som er kendetegnet ved at udvise en adfærd der demonstrerer mod, handlekraft og viljestyrke og evner at tidsidesætte egne behov, interesser og hensyn. 

Hvad består Heltetræning af?


Heltetræning består hovedsageligt af sansemotoriske øvelser – læs mere under ”teori og praksis”

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 550 550, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Helteskolens Forum
Hellebro -"Kontorhotellet"
Mosedalvej 15, 1 sal
2500 Valby
Telefon: 77 550 550
E-mail: info@helteskolen.dk
CVR: 29000506
     
Helteskolens Forum | Mosedalvej 15, 1 sal. "kontorhotellet" | 2500 Valby | Tlf.: 77 550 550