Se adresse

Familie forløb & Familie kurser

 

 

Familie forløb


Et forløb for forældre og jeres børn eller unge. Vi starter med konklusionen; ”En dag bliver jeres barn 18 år”. – en praktisk løsning til at nå frem til det ønskede mål. I får her et fælles sprog og en fælles vision og praktiske redskaber til at nå frem til målet. 3 timer over aftalt forløb.
Pris kr. 4000

Privat time
Vejledning af dannelsen af barn eller unge.
Pris pr. time kr. 1.500


Forældre kursus


Kurset tager udgangspunkt i teori og praktiske øvelser. Disse forenes så forældrene kan bruge denne viden i dagligdagen med deres børn og unge. De lærer sig selv at kende på nye måder, samt kunsten at kunne aflæse deres egne børn og unge. Det skaber tryghed at føle sig set og forstået som barn eller ung. Vi vil gennem bestemte kropsøvelser vise kursisterne, hvorfra man styrer, når det gælder børneopdragelse. Når man kærligt skal guide sit barn eller unge igennem tilværelsen. Forældrene vil til slut være i besiddelse af nogle konkrete og gode redskaber til arbejdet med børn og unge med eller uden særlig adfærdsvanskeligheder eller diagnoser.


1. modul kl. 9.00-12.00:

 

Oplæg om HELTESKOLEN: Tanker, kultur og visdommen bag.
Hvordan kan man bruge aflæsning af sit barn eller unge i familiesammenhænge, og hvordan kan man bruge det til at se sit barns eller unges potentialer (som kan være skjult eller uopdagede)?

Aflæsning af kropssprog

Aflæsning af de 4 arketyper (Håndtryk, gangart og kropsholdning).

Kropsøvelser der kan skabe ro og koncentration i kroppen – særligt anvendeligt i et undervisningsmiljø, og i forhold til børn og unge med diagnoserne ADHD, OCD, Tourette, autisme samt andre former for adfærdsproblematikker.

Andre kropsøvelser (f.eks. i forhold til eksamens stress, nervøsitet m.m.).
 

FROKOST kl. 12.00- 13.00

 

2. modul kl.13.00- 15.00:


Kursusformen veksler mellem oplæg, gruppearbejde, drøftelse og erfaringsudveksling. Forældre får viden, råd og vejledning samt mulighed for at udveksle erfaringer med andre forældre om dagligdagens vanskeligheder.


Heltetræning i dagligdagen:

Tidsrum: kl. 9.00 -12.00 samt 13.00 -15.00
  • Antal deltagere: 5 – 20
  • Sted: Heltetræneren kommer til jer
  • Særpris (i alt): 5.000 kr.

Afholdes kurset mere end en times kørsel fra København, vil der blive påregnet et kørselstillæg, som bliver lagt til kursusprisen.
 

Forældre & Forældrerådgivning

Når vi taler dannelse må man starte med konklusionen, for en dag bliver dit barn 18 år. Inden da skal børn og unge stimuleres, lære at begå sig og vejledes til at blive hele mennesker. Derfor handler det om at være tydelig. Ofte opstår der uro, når børn er usikre på, hvad der skal ske, og når der ikke er en klar og tydelig struktur. Her lærer man effektivt at skabe denne struktur og tydelighed; eksempelvis gennem etablering af ritualer og rutiner for hverdagen. I skal fortælle Jeres børn, hvad I forventer af dem, og hvad I vil have dem til. For det er jer, der har ansvaret for dem.

Meget af den basisdannelse, gode adfærd og opdragelse, som skoler i en hektisk undervisningsdag ikke altid formår at introducere eleverne til, pga. den faglige dannelse, kan med fordel varetages af sfo’er og fritidsordninger. Deres værdigrundlag bygger på at fremme det enkelte barns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det sker ved at skabe plads til leg, læring, fysisk udfoldelse, udforskning af omgivelserne og ved at styrke barnets sociale kompetencer.

Men i higen efter at tække børns behov for leg og underholdning kommer sfo’er og fritidsordninger ofte bort fra selve værdigrundlaget. Kan man først begejstre børn og unge, kan man nå alles mål. Men begejstringen må ikke blive til ren underholdning. Der har været en tendens de senere år til, at voksne tækkes børns ønsker og krav, også når det gælder kreative aktiviteter. Det kan medføre at børn, når de selv vil, kan dreje rundt på hælene og vende de voksne ryggen. Derved erfarer børn ikke, hvad det vil sige at fordybe sig og blive i en øvelse. Vores erfaring er, at når man introducerer børn til noget, de ikke havde regnet med, bliver de glædeligt overrasket og nysgerrige. Især når man stiller krav gennem processen. Man skal mene det, man siger, og gøre det man mener; uden at lefle. Derfor skal man lave en strategi for de kreative aktiviteter, man ønsker at introducere børn og unge til, og samtidig have en viden om, hvilke aktiviteter der drager børn og unge.
 

Den kropslige dannelse

Vort uddannelsessystems vidensideal bør blive mere præget af viden skabt af en praktisk fysisk handling, end af viden som et verbalt formuleret lager af kundskaber. Kroppens intelligens er en fundamental og vigtig del af vores mentale udrustning, og den bør stimuleres, udvikles og kultiveres af vort uddannelsessystem; på linje med andre former for intelligens. Bevægelse bør have en væsentlig plads i skolen, både i form af aktiviteter, der primært eller overvejende er af bevægelses og følelsesmæssige karakter, hvis man skal have alle med. Børn er ikke ens og reagerer forskelligt på leg, læring og fysisk udfoldelse.

I Heltetræningen tager vi udgangspunkt i De 4 Temperamenter, hvor der naturligt vil findes meget fysiske og enerådige børn, larmende og fjollede børn, socialt afhængige børn og stillesiddende børn. Alle børn skal være tilgodeset, og her har Heltetræning sin styrke, da vi har alle med; både de indadvendte og de udadvendte børn. 

“Jeg er overbevist om, at fysiks opdragelse er en forudsætning for sjælelig harmoni og ligevægt; den beriger vores udtryks bevægelse, og der er glæde ved anstrengelser og udførelse, så er der triumferende glæde ved bevægelsernes frigjorthed, i krops-beherskelse, i konstateringen af, hvorledes det indre liv giver ydre udtryk.”

– fransk mimiker Marcel Marceau 1923

Den Ydre Helt

Heltetræning for børnehavebørn 3-6 år


Alle børn har et potentiale – Helteskolen er et sted, hvor der er plads til det enkeltes barns unikke potentiale, og hvor udvikling er i højsæde. Heltetræningen hjælper børnene til at finde ind til sit fulde potentiale, så de opdager, hvor fantastiske de er og tror på, at de er en rigtig helt eller heltinde. Gennem opmuntrende anerkendelse, leg og dannelsestræning fører Helteskolen de mindste børn gennem denne rejse, så de lander sikkert på den anden side. Helteskolen sørger for et rum – det magiske rum – hvor børn opdager sig selv gennem vildere lege, får basisfærdigheder og et kendskab til at lære at tæmme sig selv. I arbejdet med de fire temperamenter tages der hånd om alle typer – så både den indadvendte og den udadvendte eller den tæmmede eller utæmmede får brugt sig selv bedst muligt.

I en børnehaveflok der går tur, vil da altid være en, der forsøger at løbe forud for resten flokken, en der piller blade af træer og buske, en der helst vil holde en voksen i hånden og en der ofte sakker bagud. Hvem af dem er dit barn ?

Om kort tid skal dit barn kunne sidde stille i en klasse og modtage undervisning, uden at løbe skrigende væk eller forstyrre i timen.

Heltetræningen gør dit barn skoleklar!
 

Den Hele Helt

Heltetræning – for børn 13-23 år


Alle unge har et potentiale – Helteskolen er et sted, hvor der er plads til den enkelte unges unikke potentiale, og hvor udvikling er i højsæde. Heltetræning for denne målgruppe arbejder bevidst med udtrykket ”Den Hele Helt” – fordi unge skal kunne navigere rundt i en verden gennem 3 faser. Det indre, det ydre og det omkring. Modenhed, ”manddomsprøver” og udfordringer ligger og lurer. Puberteten spiller en vigtig rolle oveni den unges personlige særpræg. Den ydre verden lokker de unges opmærksomhed som aldrig før, og mange tilegner sig uhensigtsmæssig adfærd og attituder.

Heltetræning skaber et unikt rum for at få alle lag med i den unges personlighed, så de hviler i det indre og forholder sig til det ydre. En indre og ydre harmoni der skaber viljestyrke, større selvtillid og en tro på, at man kan. Heltetræningen har gavnlig effekt på ro og koncentration i eksamenssituationer, hvor nervøsitet kan ødelægge fremlæggelsen. Heltetræningen vækker den unge og optimerer den unges livssyn, så fremtiden bliver mere overskuelig.

Du kan melde dit barn til Heltetræning ved at trykke her

Udtalelse fra en far: Min søn Philip på 16 har gået til Heltetræning i et år.

Hans selvtillid lå før på et ret lavt niveau, og han var gennem længere tid blevet moppet ud af den skole han gik i. Med effektiv privattræning og senere på et hold, er der sket en forvandling med ham. Han stråler og hviler i sig selv.

Han har lært at gøre ting praktisk for ham selv, i stedet for, som tidligere, at falde ned i et sort hul, hvor han havde svært ved at komme op igen. Han har fået selvtillid og færdigheder, der har givet ham status i hans omgangskreds. Jeg er meget imponeret over forløbet, og hvor relativt kort tid der gik, fra hvor vi startede til hvor Philip er i dag. Fra Claus, far til Philip på 16 år.

Den Specielle Helt

Heltetræning – for børn og unge med specielle behov


Alle børn og unge har et potentiale – Helteskolen er et sted, hvor der er plads til den enkeltes unikke potentiale, og hvor udvikling er i højsæde. Uanset – om der er tale om en diagnose, handicap eller adfærdsvanskelige børn og unge. Helteskolen arbejder ud fra en viden om, at barnet er et individ med et særpræg, og at barnet ikke er sin diagnose. Uanset hvad børn og unge med specielle behov har af særpræg, skal de lære at tage sig af det for at optimere deres sociale færden i forskellige situationer.

Heltetræningen tager et naturligt hensyn til, hvordan de kropslige færdigheder bliver formidlet og sværhedsgraden af øvelserne – som virker forebyggende på de symptomer, der opstår ud fra de forskellige diagnoser. Heltetræningen skaber et unikt rum, hvor den enkeltes særpræg får mulighed for at udfolde sig sammen med andre – og giver redskaber til at opnå selvkontrol og give udtryk for deres følelser og styrke selvværdet.

Mor til dreng med Asperger syndrom.

Jeg har en søn på 11 år med diagnosen højtbegavet Aspergers syndrom. Dette gør at sociale sammenhænge kan være svære for ham. Men ovennævnte aktivitet fangede hans interesse og hver fredag har været en dejlig dag fordi han skulle hen til Heltetræning og de andre drenge.

Han er kommet hjem og har været fyldt med energi og lært nogle redskaber/teknikker der har hjulpet ham i hverdagen. Det var nogle stolte og glade drenge der hver især havde haft nogle sejre undervejs. Heltetræningen har fanget dem og fået de børn på holdet med specielle behov ( forskellige diagnoser) til at føle de var noget helt særligt. Drengene har gået der i 3 perioder
”. Fra Kirsten, mor til Jacob på 11 år.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 77 550 550, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Helteskolens Forum
Hellebro -"Kontorhotellet"
Mosedalvej 15, 1 sal
2500 Valby
Telefon: 77 550 550
E-mail: info@helteskolen.dk
CVR: 29000506
     
Helteskolens Forum | Mosedalvej 15, 1 sal. "kontorhotellet" | 2500 Valby | Tlf.: 77 550 550